Mexico’s elektrische mobiliteit, vastgelopen in het verkeer van fossiele brandstoffen

0
10


De regering van Mexico-Stad verhoogt het aantal elektrische bussen in haar vloot, zoals de trolleybussen die hier zijn afgebeeld in een straat in het zuiden van de hoofdstad. Maar hun energiebron is nog steeds fossiele brandstoffen en de inzet van elektrische auto’s blijft traag in het land. CREDIT: Emilio Godoy/IPS
  • door Emilio Godoy (Mexico Stad)
  • Inter Press Service

Mexico, een land met zo’n 129 miljoen inwoners, heeft geen nationale strategie voor wegvervoer, die van vitaal belang wordt geacht voor het terugdringen van vervuilende emissies en voor de weg naar een koolstofarme economie, die de vaststelling van beleid aan banden legt.

Experts die door IPS werden geraadpleegd, wezen op de beperkingen van de ingevoerde maatregelen met betrekking tot het wegvervoer.

“Elektrische mobiliteit is nog niet erg ontwikkeld, zowel wat betreft voorzieningen voor aanschaf van voertuigen als infrastructuur. We gaan niet zo snel vooruit als andere Latijns-Amerikaanse steden. Er is een gebrek aan geavanceerde projecten”, zegt Bernardo Baranda, directeur voor Latijns-Amerika van het niet-gouvernementele Instituut voor Transport en Ontwikkelingsbeleid, gevestigd in Mexico-Stad, tegen IPS.

Mexico-Stad, de thuisbasis van meer dan 20 miljoen mensen, inclusief de buitenwijken, wil elektrisch openbaar vervoer promoten met de nieuwe route voor een verhoogd spoor exclusief voor bussen. Het stimuleert ook andere initiatieven, zoals de in juli aangekondigde ombouw van bussen van diesel naar elektrisch.

Slechts twee andere grote steden in het land, de westelijke stad Guadalajara en de noordelijke stad Monterrey, hebben elektrische bussen voor het openbaar vervoer.

In de Latijns-Amerikaanse regio hebben hoofdsteden als Bogota, Montevideo en Santiago de Chile grote elektrische openbaarvervoersvloten en landen als Chili, Costa Rica, Panama en Uruguay hebben al sectorale plannen in de regio.

Het Mexicaanse wagenpark telt meer dan 53 miljoen eenheden en is sinds 2000 voortdurend gegroeid, volgens cijfers van het Nationaal Instituut voor Geografie en Statistiek.

De verkoop van elektrische en hybride auto’s zit in de lift: in 2016 verkochten de dealers 254 elektrische eenheden, vergeleken met 1.703 in de eerste helft van dit jaar alleen.

Zelfopladende hybrides die niet aangesloten hoeven te worden (ze gebruiken hun benzinemotor om de batterijen op te laden) zijn het populairst. Het aantal gekochte exemplaren steeg van 7.490 in 2016 naar 19.060 in de eerste helft van 2022. -in voertuigen groeide in diezelfde periode van 521 naar 2.263.

Sinds 2018 heeft de Federale Elektriciteitscommissie (CFE) van de regering minstens twee aanbestedingen gehouden voor de installatie van zogenaamde electrolineras, laadstations, in het land, waar al meer dan 2.000 punten in gebruik zijn. Maar ze werken niet allemaal, zoals IPS ontdekte tijdens een rondleiding door verschillende delen van de Mexicaanse hoofdstad.

Hoe het ook zij, het plan van de regering om deze infrastructuur in te zetten is niet voldoende om de aanschaf van elektrische voertuigen te stimuleren.

Gustavo Jiménez, directeur van het adviesbureau Grupo E-mobilitas, erkende “langzame vooruitgang” bij de inzet van openbaar vervoer, taxivloten en bezorgbedrijven, evenals bij de assemblage van voertuigen.

“De afgelopen twee jaar zijn er geen export- en importtarieven voor elektrische voertuigen, waardoor de kosten met 20 procent dalen. Er is ook een verlaging van de btw. Maar de vooruitgang is niet zo snel gegaan als we zouden willen. Het is ingewikkeld om je voertuig op te laden terwijl je door het land rijdt”, zei hij tegen IPS.

De nationale strategie voor elektrische mobiliteit, die de regering van president Andrés Manuel López Obrador bevroor toen hij in december 2018 aantrad, creëerde een uitgebreid kader en stimuleringsregelingen voor elektrische voertuigen.

Bovendien handhaaft de huidige regering, die door milieuactivisten wordt beschreven als “pro-fossiele brandstoffen” die kritisch zijn over haar verdediging van koolwaterstoffen, recordniveaus van benzinesubsidies, die volgens officiële schattingen in 2022 meer dan 15 miljard dollar zullen bedragen.

De op een na grootste economie van Latijns-Amerika is de 12e grootste olieproducent ter wereld en de 17e grootste gasproducent. Wat betreft bewezen reserves aan ruwe olie, staat het op de 20e en 41e plaats, volgens gegevens van de staatsoliegigant Petróleos Mexicanos (Pemex), in een sector die wordt beschermd door López Obrador, ondanks de klimaatverplichtingen van het land.

Tot de maatregelen van de vastgelopen Strategie behoorden de aanleg van laadinfrastructuur in straten en woningen, de invoering van groene kentekenplaten en de vrijstelling van in- en uitvoerheffingen voor elektrische voertuigen.

Tijdens de tweede jaarlijkse bijeenkomst van de economische dialoog op hoog niveau tussen de VS en Mexico, die op 12 september in Mexico-Stad werd gehouden, nodigden de Verenigde Staten hun buurland en handelspartner uit om deel te nemen aan een geïntegreerde toeleveringsketen voor elektrische voertuigen – een essentiële schakel in de economische milieuprogramma van de Amerikaanse regering.

witte rook

De Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (ECLAC) somt 10 elektromobiliteitsprojecten op in de regio, waaronder de productie en verkoop van elektrische driewielige voertuigen in Mexico.

Mexico-Stad, Guadalajara en Monterrey, samen met drie Colombiaanse steden en vijf Braziliaanse steden, nemen ook deel aan het TUMI E-Bus Mission-project, dat tot doel heeft tegen 2025 500 steden te ondersteunen bij hun overgang naar de inzet van in totaal 100.000 elektrische bussen.

Het project wordt gefinancierd door de Duitse economische samenwerking en zes internationale organisaties en maakt deel uit van het Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI).

Het koolstofvrij maken van transport is van fundamenteel belang voor de strijd tegen de wereldwijde klimaatcrisis. In Mexico bedroeg de CO2-uitstoot van dat segment in 2019 in totaal 148 miljoen ton, wat overeenkomt met 20 procent van het totaal, volgens het National Institute of Ecology and Climate Change (Inecc) van de regering.

Schattingen van het ministerie van Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen schatten de emissies gedurende de levenscyclus (van brandstofwinning tot verbranding in de motor) op 358 gram CO2 per kilometer voor voertuigen die op benzine rijden, 166 voor hybride auto’s (die brandstof en elektriciteit verbruiken) en 77 gram CO2 per kilometer. voor gebruikers van zonne-energie.

De studie “Estimation of cost and benefits geassocieerd met de implementatie van mitigatie-acties om te voldoen aan de emissiereductiedoelstellingen die zijn aangenomen in het kader van de Overeenkomst van Parijs”, gepresenteerd op 13 september door Inecc, geeft aan dat zes sectorale beleidslijnen zouden bijdragen aan een mitigatie van 36,5 miljoen ton door 2030.

Het schetst ook 35 emissiereductieacties waarmee het land in totaal 295 miljard dollar aan voordelen zou behalen.

In het geval van elektromobiliteit bedragen de gemiddelde kosten van vervuilingsbestrijding 500 dollar per ton, met een investering van bijna 5,9 miljard dollar, bruto baten van 3,1 miljard dollar en een reductie van 600.000 ton CO2.

Door dieselbussen te vervangen door elektrische bussen zouden de gemiddelde kosten oplopen tot 152,90 dollar per ton CO2. De voordelen van brandstofbesparing zouden 3,2 miljard dollar bedragen.

Tegen 2030 zouden emissiereducties een miljoen ton bijdragen, maar dit potentieel zou toenemen naarmate de binnenlandse stroomopwekking meer schone energie bevat.

De CFE schat dat tegen 2041 zo’n 700.000 elektrische voertuigen in het land in omloop zullen zijn en 40.000 laadstations nodig zullen hebben, wat ook een versterking van het binnenlandse elektriciteitsnet betekent.

Afgelopen november, tijdens de klimaattop in Glasgow, heeft Mexico een vrijwillig doel aangenomen om tegen 2035 alleen niet-vervuilende auto’s te verkopen.

Tegelijkertijd heeft de Mexicaanse regering echter voorzien in de legalisering van gebruikte auto’s die uit het buitenland komen in 2021, wat experts zien als een negatieve stap in de strijd tegen vervuiling.

Baranda, de transportexpert, zei dat benzinesubsidies, de promotie van fossiele brandstoffen en het gebrek aan energietransitie belemmeringen zijn voor elektromobiliteit.

“Je hebt overheidsbeleid nodig, op federaal en staatsniveau, zoals stimulansen en infrastructuur. Veel landen doen dit. Mexico is niet op weg om internationale verplichtingen na te komen. Het is een goede gelegenheid om te investeren in elektrisch vervoer”, zegt hij. gezegd.

Jiménez van zijn kant zette vraagtekens bij het huidige energiebeleid, dat een impact heeft op duurzame mobiliteit.

“Er zijn geen duidelijke prikkels voor het openbaar vervoer, er zijn aanzienlijke subsidies nodig. Er is niet zo veel infrastructuur, er zijn geen regelgeving voor opladers, er zijn geen maatregelen voor het verkeer van elektrische auto’s. Er is een gebrek aan een samenhangend kader en een nationaal programma om elektrische voertuigen te promoten. Mexico heeft geen coördinatie op nationaal niveau”, klaagde hij.

© Inter Press Service (2022) — Alle rechten voorbehoudenOorspronkelijke bron: Inter Press ServiceSource link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here