VS om seksueel misbruik in internationale organisaties te bestrijden

0
12


  • door Thalif Deen (Verenigde Naties)
  • Inter Persdienst

De Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York heeft Karim Elkorany, een Amerikaans staatsburger en voormalig VN-medewerker, veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf wegens het drogeren en seksueel misbruik van één slachtoffer en het afleggen van valse verklaringen om een ​​ander seksueel geweld te verdoezelen.

Als onderdeel van het federale onderzoek gaf Elkorany toe dat hij tussen 2002 en 2016 nog 17 andere slachtoffers had gedrogeerd en/of seksueel had misbruikt.

Ambassadeur Chris Lu, VS-vertegenwoordiger voor VN-beheer en -hervorming bij de Amerikaanse missie bij de Verenigde Naties, zei dat in overeenstemming met het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken, “we deze zaak ter beoordeling hebben doorverwezen naar het bureau van de inspecteur-generaal om een ​​cultuur van verantwoordingsplicht te waarborgen”

“We roepen de Verenigde Naties ook op om een ​​soortgelijke beoordeling uit te voeren, inclusief een uitgebreid onderzoek naar de behandeling van beschuldigingen van seksuele uitbuiting en misbruik of seksuele intimidatie (SEAH) tegen dhr. Elkorany tijdens zijn dienstverband bij de Verenigde Naties”.

Het onderzoek, zei hij, zou moeten onderzoeken of VN-functionarissen op de hoogte waren van Elkorany’s wangedrag en geen passende maatregelen hebben genomen, waaronder het waarborgen van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van hulp voor overlevenden.

In overeenstemming met de “Principles on Protection from Sexual Exploitation and Abuse and Sexual Harassment (SEAH) for US Government Engagement with International Organizations”, zeiden de Verenigde Staten dat ze zich inzetten voor het voorkomen van en reageren op seksuele uitbuiting en misbruik en seksuele intimidatie in de VN systeem.

“We steunen het nultolerantiebeleid van de Verenigde Naties en de inspanningen van de secretaris-generaal om de uitvoering ervan te versterken krachtig”.

“Bescherming tegen SEAH is de verantwoordelijkheid van leiderschap en managers op elk niveau die de plicht hebben om actie te ondernemen naar aanleiding van beschuldigingen van SEAH en te zorgen voor de implementatie van het bestuursbeleid en de levering van diensten op een manier die de rechten en waardigheid van al het personeel respecteert en gemeenschappen die door onze instellingen worden bediend.”

Het kritische standpunt tegen de VN komt te midden van “16 dagen van activisme tegen gendergerelateerd geweld”, dat op 25 november begint en wordt aangekondigd als een gelegenheid om op te roepen tot preventie en uitbanning van geweld tegen vrouwen en meisjes.

Ondertussen heeft VN-secretaris-generaal Antonio Guterres een Task Force van de Raad van Bestuur opgericht om het beleid ter voorkoming van seksuele intimidatie te herzien en verbeterde en consistente benaderingen in de hele VN te ontwikkelen, inclusief een beoordeling van hoe de VN seksuele intimidatie definieert.

Tsitsi Matekaire, Global Lead on Equality Now’s End Sexual Exploitation Program in het VK, zegt dat de publicatie van deze principes door de Amerikaanse regering een welkome ontwikkeling is.

Ze weerspiegelen soortgelijke positieve initiatieven van landen als Australië en het Verenigd Koninkrijk, die de afgelopen jaren maatregelen hebben genomen naar aanleiding van veelbesproken schandalen binnen de internationale hulpsector.

“Het is goed om te zien dat meer organisaties beveiligingsbeleid introduceren en uitbreiden, maar woorden moeten worden ondersteund door effectieve actie en we hebben meer bewijs nodig over de impact van deze toezeggingen. Het heeft geen zin om beschermingsstrategieën en -procedures te hebben als ze niet goed worden geïmplementeerd en het misbruik ongecontroleerd doorgaat”, aldus Matekaire.

“We kennen de ware omvang van het probleem niet, maar we weten wel uit frequente onthullingen dat seksuele intimidatie, seksuele uitbuiting en misbruik een wijdverbreid probleem blijven binnen het systeem van de Verenigde Naties en binnen andere internationale ontwikkelingsorganisaties”.

In september 2022, zo wees ze erop, onthulde een mediaonderzoek seksueel misbruik door humanitaire hulpverleners in een door de VN geleid kamp in Zuid-Soedan. Er werd gemeld dat misbruik gedurende een aantal jaren “dagelijks” voorkwam en hulpfunctionarissen waren hiervan al in 2015 op de hoogte.

Hoewel de VN enige actie ondernam, kreeg ze kritiek omdat ze geen effectieve strategieën had geïntroduceerd om het probleem te beëindigen, en een externe evaluatie noemde een gebrek aan slachtofferhulp, merkte ze op.

“De VN en alle internationale ontwikkelingsorganisaties moeten een nultolerantiebeleid afdwingen ten aanzien van seksueel misbruik en intimidatie gericht tegen en gepleegd door personeel. Dit moet voor iedereen gelden, ongeacht het niveau van hun functie.”

“Al het personeel moet training krijgen, met goed gecommuniceerde beleidslijnen en procedures. Meldingen van misbruik moeten serieus worden genomen, onderzoeken moeten snel en effectief worden uitgevoerd en daders moeten volledig ter verantwoording worden geroepen”.

Ze zei ook dat hulpverleners en andere klokkenluiders goed beschermd moeten worden, zodat ze beschuldigingen van misbruik kunnen bekendmaken zonder bang te hoeven zijn voor negatieve repercussies, waaronder vergelding of buitenspel staan.

En beschermings- en meldingsmechanismen moeten ervoor zorgen dat seksuele roofdieren niet in staat zijn om straf te ontlopen of naar een andere baan te gaan waar ze in staat zijn om nog meer misdrijven te plegen.”

En hier is de link naar het artikel over het verhaal in Zuid-Soedan waarnaar hierboven wordt verwezen.

Ondertussen meldt een rapport van Reuters van 1 november dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een senior manager op het hoofdkantoor in Genève heeft geschorst nadat een Britse arts publiekelijk had beweerd dat ze vorige maand seksueel was misbruikt tijdens een gezondheidsconferentie, volgens twee bronnen die bekend zijn met de zaak. .

Rosie James, een 26-jarige dokter in opleiding die voor de Engelse National Health Service werkt, tweette vorige maand dat de aanval plaatsvond tijdens de World Health Summit in Berlijn. Het evenement, dat plaatsvond van 16-18 oktober, werd gezamenlijk georganiseerd door de WHO. James zei destijds dat ze van plan was het incident te melden.

“De vermeende dader is met verlof en het onderzoek is aan de gang”, zei een woordvoerder van de WHO in een antwoord per e-mail aan Reuters over de verklaringen van James, zonder hem bij naam te noemen.

De set van “Government Engagement Principles on Protection from Sexual Exploitation Abuse and Sexual Intimidation within International Organizations”, opgesteld door de VS, omvat zes belangrijke componenten:

Nultolerantie

De Verenigde Staten zullen de volledige implementatie van een beleid van nultolerantie voor seksuele uitbuiting en misbruik en seksuele intimidatie blijven bevorderen, inclusief nultolerantie voor niets doen als reactie op beschuldigingen, binnen de Verenigde Naties en andere internationale organisaties.

Dit omvat ondersteuning voor beleid dat prioriteit geeft aan preventie- en mitigatie-inspanningen, de effectiviteit van dergelijke inspanningen bewaakt, veilige toegang tot vertrouwelijke SEAH-rapportagemechanismen en passende nabestaandenondersteuning garandeert, en nabestaandengerichte principes verankeren in alle acties in reactie op gemelde beschuldigingen – inclusief onderzoeken.

De Verenigde Staten erkennen dat het ontbreken van rapportage niet betekent dat er geen incidenten plaatsvinden, noch dat het nultolerantiebeleid volledig wordt uitgevoerd.

Een overlevingsgerichte aanpak

De Verenigde Staten verwachten dat alle beschuldigingen of incidenten van seksuele uitbuiting en misbruik en seksuele intimidatie worden beoordeeld en aangepakt, met inachtneming van de beginselen van een eerlijk proces.

In hun samenwerking met de Verenigde Naties en andere internationale organisaties zullen de Verenigde Staten blijven pleiten voor het gebruik van principes en normen waarin de overlevende centraal staat – een benadering die overlevenden erkent en sterker maakt als individuen met keuzevrijheid en unieke behoeften, waarbij hun waardigheid en welzijn worden beschermd .

Preventie en risicobeperking

De Verenigde Staten zullen samenwerken met de Verenigde Naties en andere internationale organisaties om preventie- en mitigatiemaatregelen te institutionaliseren die verder gaan dan elementaire bewustmaking, training, capaciteitsopbouw of verspreiding van gedragscodes, en een toezegging omvatten om adequate financiering, specifieke technische personeel, en zinvolle risicoanalyse en -beperking.

De Verenigde Staten zullen de Verenigde Naties en andere internationale organisaties aan de hoogste normen houden, ook vanaf het begin van een crisis, conflict of noodsituatie, om dergelijke risico’s te beperken, vooral met zeer kwetsbare bevolkingsgroepen.

Verantwoording en transparantie

De Verenigde Staten verwachten van de leiders van de Verenigde Naties en andere internationale organisaties dat zij zinvolle actie ondernemen ter ondersteuning van verantwoording en transparantie, onder andere door: het uitvoeren van tijdige onderzoeken waarbij de overlevenden centraal staan; responsinspanningen gedreven door de behoeften, ervaringen en veerkracht van degenen die het meeste risico lopen op SEAH; duidelijke meldings- en responssystemen, onder meer om de lidstaten op de hoogte te stellen van beschuldigingen of incidenten; en verantwoordingsmaatregelen, waaronder beëindiging van het dienstverband of tussenkomst van wetshandhavers, indien nodig.

Verandering van organisatiecultuur

De Verenigde Staten zullen pleiten voor de ontwikkeling door de Verenigde Naties en andere internationale organisaties van op bewijzen gebaseerde maatstaven en praktijknormen bij de uitvoering van nultolerantiebeleid, holistische benaderingen bevorderen, vrouwen en meisjes mondiger maken en leiderschap en organisatorische verantwoordelijkheid versterken .

Beleid, verklaringen en training zijn essentieel, maar alleen zijn onvoldoende om blijvende positieve verandering teweeg te brengen. Verandering op systeemniveau vereist een verschuiving in de organisatiecultuur, het gedrag en de onderliggende processen en mechanismen om hulp te bieden en interne verantwoordelijkheid te bevorderen.

Empowerment van lokale gemeenschappen

De Verenigde Staten zullen, in samenwerking met de leiding van de Verenigde Naties en andere internationale organisaties, prioriteit geven aan het cruciale belang van lokaal geleide inspanningen, met name die welke worden geleid door vrouwen en meisjes, die, wanneer ze op zinvolle wijze worden ondersteund en betrokken, kunnen bijdragen aan de maatregelen die kan risico’s beperken en een veiligere programmering van buitenlandse hulp bevorderen.

IPS Rapport van het VN-bureau


Volg IPS News VN Bureau op Instagram

© Inter Press Service (2022) — Alle rechten voorbehoudenOorspronkelijke bron: Inter Press Service

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here